İMPLANT TEDAVİLERİ

İmplant, doğal dişlerin kaybedilmesi durumunda meydana gelen boşlukların kemik içerisine titanyum vidalar yerleştirilmesi ile giderilmesi işlemidir. Bu vidaların üzerine yerleştirilen kron, köprü gibi hastaya uygun diş protezleri ile eksik dişlerin yeri doldurulur.


İmplant ile ilgili ne kadar zor ve ağrılı bir işlem olduğuyla ilgili hikâyeler duyabilirsiniz ama bunlar aslında doğru yerden dinlemediğiniz hikâyelerdir. İmplant tedavisi dolgu yapılırken uygulanan anestezi ile uygulanır ve neredeyse dolgu işleminden bile daha kolaydır. İmplantın yerleştirilmesi ortalama 5 dakika kadar sürer. Aldığımız genel sorular dahilinde hastalarımız zaten kemikleri eridiği için implantın mümkün olmayacağı veya vücudunun implantı kabul etmeyeceği endişesini dile getiriyorlar. İşlem öncesi mutlak olarak gördüğümüz tomografiniz ve gerekli kan testlerinin değerlendirilmesi ve önlemlerin alınması bu riski gidermekle birlikte ihtiyaç dahilinde olan diğer kemik, sinüs işlemleri olarak kabaca tabir edeceğimiz cerrahi işlem planlamaları ile bu endişelere gerek kalmıyor.


Baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulanmış bireyler ile kemik büyüme ve gelişimini tamamlamamış genç bireyler haricinde diğer sağlık problemi olan kişilerde doktorlarıyla konsültasyon yapılarak implant işlemi uygulanabilir. Dişlerin eksik olduğu bölgelerde zamanla çene kemiğinde erime meydana gelir. Diş çekimini takiben implant uygulanması bu erime miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Komşu dişlerden destek alınmadığından geleneksel köprülere göre daha koruyucu bir uygulamadır. Çenelerde en sondaki dişlerin eksik olduğu durumlarda sabit bir protez yapılamadığında, hasta hareketli bir protezi kabul etmediğinde ve protezin ağız içerisinde oynamasını engellemek için implant gerekmektedir. İmplant uygulamaları genellikle iki aşamada gerçekleştirilir. Daha ileri cerrahi uygulama gerektirmeyen, standart bir implant uygulaması için ilk aşamada implant yerleştirilecek bölgeye lokal anestezi yapılarak bölgenin anestezisi sağlandıktan sonra diş eti dikkatlice kaldırılır. Daha önceden belirlenmiş olan kemik kalınlığı ve yüksekliğine uygun olarak implant için kemikte yer hazırlanarak yerleştirilir. İmplant uygulamasının ikinci aşamasında, implantın kemik ile bütünleşmesi için kemiğin durumuna ve uygulanan çeneye göre belli bir süre bekledikten sonra üzeri kapalı olan implantın üzeri açılarak dişi taklit eden kısım yerleştirilir ve protez işlemlerine başlanır. İmplantın üstüne yapılacak protezin zamanını belirleyen birçok faktör vardır. Diş hekiminiz ayrıntılı değerlendirme sonrası doğru zamanlamayı, sizin beklentilerinizi de dikkate alarak belirleyecektir.

İmplantlar için “ömür boyu garantili” ifadesi duyabilirsiniz. Herhangi bir tedavi ile ilgili ‘’ömür boyu garanti’’ kavramını kullanmak doğru olmadığı gibi implant tedavisi için de bu doğru değildir. Bahsi geçen ‘’garanti’’ implant firmalarının implant vidası için verdiği bir garanti olup, tedavi başarısı ile ilgili değildir. İlerleyen zamanda implantınız düşse bile firma size yeni bir implant sağlayacaktır. Gerekli cerrahi işlemler, kullanılması gereken biomateriyaller garanti kapsamı olarak değerlendirilmemelidir.

İmplantların ömrü birçok etkene bağlıdır. Hastanın ağız ve diş genel bakımını sağlayarak sağlığını koruması ile implantlar ömür boyu kullanılabilir. Bunun yanında lokal risk faktörlerden bahsetmek gerekirse; oral hijyen, oral hijyen için erişebilirlik ve protez dizaynı, mikrobiyal biyofilm kompozisyonu, siman fazlalığı, implantın yüzey özellikleri, keratinize diş eti yüksekliği şeklinde sıralanabilir. Genel risk faktörlerden bahsetmek gerekirse; periodontal hastalık geçmişi, diabet, sigara, aşırı oklüzal yükleme, genetik faktörler, alkol bağımlılığı, sistemik hastalıklar, radyasyon terapisi şeklinde sıralanabilir. Hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılması önem arz etmektedir.